Djurskydd

Häst på gräskulle

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet.

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför både förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Det övergripande syftet med Länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Olägenheter

Kommunerna hade tidigare ansvar för djurskyddsfrågor. Du ska dock vända dig dit om du känner dig störd av djur, till exempel skällande hundar eller lukt av kattkiss i trapphus (om du inte får hjälp av fastighetsägaren). Olägenhetsärenden regleras i miljöbalken. Håller du vissa djur, till exempel lantbruksdjur eller giftormar, inom tätbebyggt område kan du behöva tillstånd enligt miljöbalken. Kommunen utfärdar sådana tillstånd. Vänd dig till den förvaltning som har hand om miljö- och hälsoskyddsfrågor i din kommun.

 

Kontakta Djurskydd

Avdelningen för landsbygdsutveckling
Veterinär och Djurskydd
Telefon 010-224 96 00 (vardagar klockan 9.00 till 12.00)

Så här gör du en anmälan

Om du vill anmäla att djur missköts kan du kontakta Länsstyrelsen för att tala med en djurskyddshandläggare, se telefonnummer ovan.

Tänk på att misshandel eller olägenheter inte ska anmälas till Länsstyrelsen.

Läs mer om hur jag anmäler vanvård och brister. Här finns mer information exempelvis om vad du kan anmäla, vad du bör tänka på och vad som gäller kring anonymitet.

Om du har allmänna frågor eller funderingar och inte vill vara anonym går det också bra att e-posta till djurskydd.vastmanland
@lansstyrelsen.se

 

Djurskyddsbestämmelser