Öppet öga

Öppet öga är en kampanj för att sprida information om brott som sker i naturen. Varje år drabbas många växter och djur av olaglig aktivitet, till exempel att ägg samlas in från vilda djur för att säljas, eller att fridlysta växter plockas eller grävs upp. Din hjälp behövs för att vi ska få veta mer om den här typen av brott.
Berguv med tydligt gula ögon.

​​​Tillsammans mot brott i naturen

Varje år begås ett antal medvetna eller omedvetna brott som drabbar djur och växter i naturen på olika sätt. Det kan röra sig om rovfåglar som skjuts, att ägg samlas in från vilda fåglar, otillåten handel med hotade arter eller att fridlysta växter plockas. Det är också vanligt att pälsar, väskor, smycken och andra föremål som innehåller delar av hotade djur och växter förs in i landet, till exempel elfenben eller tigerskinn. Genom kampanjen ”Öppet öga” vill vi ge dig information så att du kan hjälpa till i arbetet med att stoppa dessa brott.

Läs mer om Öppet öga i den här foldern (pdf).

Ditt öga gör skillnad!

Misstänker du att någon har dödat ett djur på ett olagligt sätt, plockat ägg, tagit hand om vilda djurungar eller grävt upp fridlysta växter? Eller misstänker du att någon handlar med djur eller växter på ett sätt som inte är lagligt? Berguvens orangea öga är en uppmaning till dig att hålla ögonen öppna och tipsa myndigheterna.

Så här tipsar du:

Vid pågående misstänkt brott kontakta Polisen på telefonnummer 114 14 eller mejla tips.vastmanland@polisen.se. Om du vill vara anonym, välj att ringa.

Du kan också ringa till Länsstyrelsens växel 010-224 90 00 och be att få tala med CITES/ artskyddsansvarig tjänsteman. När du ringer behöver du inte uppge vem du är, men det kan underlätta utredningen om du kan kontaktas. Du kan också lämna tips genom att mejla till vastmanland@lansstyrelsen.se

Tack för din medverkan!

 

 

 Folder

Folder öppet öga