Temadagar Sex mot ersättning – fokus efterfrågan

Kunskapsnätverket hiv/STI Norr och Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland bjuder in till fyra temadagar om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Årets temadagar sätter efterfrågan av sexuella tjänster i fokus.

​2014 genomfördes den senaste kartläggningen av omfattningen av köp av sexuella tjänster i Sverige. Den visar att 7,5 procent av svenska män mellan 18 och 65 år någon gång i sina liv har köpt sexuella tjänster. Knappt en procent av männen har gjort det under det senaste året.

Under temadagarna kommer vi ta upp frågor såsom vem som köper sex och varför? Hur går det till och hur arbetar olika professioner mot efterfrågan av sexuella tjänster? Hur kan vi i norrlänen arbeta för att minska efterfrågan? Vi kommer också att få ta del av Mikko Roths föreläsning med fokus på de utsattas perspektiv och erfarenheter. Mikko Roth kommer också att beröra sin egen personliga resa, sin egen erfarenhet av övergrepp och prostitution.

Orter, datum och anmälan

> Luleå 1/12: Clarion Sense, Skeppsbrogatan 34 Luleå
> Östersund 2/12: Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16 Östersund
> Umeå 7/12: Folkets hus Umeå, Skolgatan 59 Umeå
Härnösand 8/12: Härnösands teater, Storgatan 9 Härnösand

Anmäl dig till det tillfället som passar dig bäst. Anmälan till de olika orterna sker via respektive länsstyrelses kalender, se länkar ovan. Anmälan till Härnösand senast 18 november via länk nedan.

Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder under dagen på fika och lunch. Kom ihåg att meddela eventuella behov av specialkost så att vi kan göra dagen så bra som möjligt för alla.

Målgrupp

Personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsende, kvinno- och tjejjourer, skola, elevhälsa, personal på boenden för ensamkommande ungdomar m.fl.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om anmälan eller andra övergripande frågor kontakta:

Maria Lindgren, Projektledare Kunskapsnätverket hiv/STI Norr,
Region Jämtland Härjedalen
070-158 70 72, maria.a.lindgren@regionjh.se

Maria Stefansson, Utvecklingsledare Våld i nära relationer,
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 43 31, maria.stefansson@lansstyrelsen.se

Vid frågor rörande utbildning i respektive län kontakta:

Länsstyrelsen Norrbotten Lisa Lindström,
Utvecklingsledare Våld i nära relationer
010-2255360, lisa.lindström@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västerbotten Maria Stefansson,
Utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor
010-225 43 31, maria.stefansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västernorrland Hannah Kejerhag Oldenmark,
Utvecklingsledare Våld i nära relationer
0611-349113, hannah.kejerhag.oldenmark@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Jämtland Ingegärd Persson,
Utvecklingsledare Våld i nära relationer
010-225 32 27, ingegard.pettersson@lansstyrelsen.se  

 

Obs! Om du får problem att anmäla dig via anmälningsformuläret, kontakta Hannah Kejerhag Oldenmark

 Content Editor