Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart nu och i framtiden. Just nu planerar staten havsområdet Bottniska viken. Vi vill gärna att alla kommuner är med.
  • Tidplan
  • Kommunens viktiga roll
  • Så ser processen ut
  • Planeringsunderlag
  • Om havsplanering

Tidplan för havsplaneringen

Tidplan för havsplaneringenHösten 2016 och våren 2017 vill länsstyrelsen särskilt samverka med kommunerna. Hösten 2017 får kommunerna förslaget till havsplanering på samråd. År 2019 förväntas Bottniska vikens första havsplan vara på plats. Klicka på bilden för att se en större version.

Kommunens viktiga roll

Havet har stor betydelse för näringslivsutveckling, sjöfart, yrkesfiske, energi men också för friluftsliv, turism och fritidsboende. Fungerande ekosystem är en förutsättning för mycket och för de maritima näringarna.

Kommunen ansvarar för översiktsplanering

Kommunen ansvarar för översiktsplaneringen på land och territorialhavet. Kommunens planeringsansvar överlappar elva nautiska mil med den statliga havsplaneringen.

De nationella havsplanerna kommer i framtiden att vara vägledande för kommunernas planläggning. Ju mer vi ser till att planerna stämmer överens, desto bättre går framtida projekt och användning.

Överlappning mellan planer

Förankring och delaktighet är viktigt för länsstyrelsen. Vi behöver inhämta kunskap från kommunen för att lyckas med havsplaneringen. Vi vill att alla berörda ska ha deltagit i att ta fram havsplanen och ha tagit sin del av ansvaret. Klicka på bilden för att se en större version. 

Så ser processen ut

Klicka på bilden för att se en större version.

> Havsplaneringsprocessen nationellt

> Så arbetar vi i planområde Bottniska viken

Vem gör vad?

Boverket har tagit fram en översikt om vem som gör vad i havsplanering och kopplingen mellan olika myndigheter och den nationella havsplaneringen. I Havs- och vattenmyndighetens kommunikationsplan för havsplanering finns en översikt över ansvar och roller.

> Kommunens ansvar för fysisk planering i havet (Boverket)

> Ansvar och roller (Havs- och vattenmyndigheten)

Planeringsunderlag för havsplanering

Kommunen har ofta eget underlag som beskriver havet och skärgårdens utveckling. Här hittar du våra övriga tips:

> Tillgång till geodata för havsplanering

> Lista: geodata för havsplanering

> SeaGIS 2.0 karttjänst

Om havsplanering

"Havsplanering är en demokratisk process med utgångspunkt i ekosystemansatsen"

> Svensk havsplanering

Vad är havsplanering, varför havsplanerar Sverige och vad är en havsplan? På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns information om vad havsplanering innebär.

Havsplanområde för Bottniska viken med kustkommunerna utritade.År 2019 förväntas den första havsplanen för Bottniska viken vara på plats. Klicka på bilden för att se en större version.