Berättelsen om Mittstråket

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst.
Bild på trafikerad landsväg

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser. Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

För att läsa mer om samverkansprojektet samt om alla investeringar och åtgärder som projekt Mittstråket kommer att genomför 2015-2019 besök Mittstråkets webbplats.

>Mittstråket

Samverkan

Länsstyrelsen Västernorrland är stödmottagare/projektägare och samverkansparter är Trafikverket, kommunerna Sundsvall, Åre och Östersund.

 

Logotyper

 Finansiering

" " 

Projektet delfinansieras till hälften av Europeiska utvecklingsfonden.

 

" " 

Medfinansiärer är Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt kommunerna Ånge, Bräcke, Östersund, Krokom och Åre.