Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

 

 Kontakta oss

Växeln:

0611-34 90 00

Måndag–fredag kl. 7.30–16.30

> Besöksinformation

> Våra öppettider

 Nyhetsbrev

Läget i Västernorrland

Nyheter inom utvecklingsområden som bredband, infrastruktur och transport, integration, jämställdhet, klimat och energi och kunskap och kompetensförsörjning.

> Prenumerera

> Läs tidigare nummer

 Broschyr om länsstyrelsen

Länsstyrelserna arbetar för hållbar utveckling 

Läs mer om länsstyrelsen i vår broschyr i pdf-format:

Svensk version

Lättläst version

Engelsk version