Tio lodjur får fällas i länet

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på tio lodjur. Jakten tillåts från 1 mars till och med 15 april, eller så avslutas den när djuren är fällda i respektive delområde.

​Den inventering av lodjuren som pågått sedan mitten av januari avslutades den sista februari. Det preliminära resultatet visar att det finns många lodjur i framför allt Sollefteå kommun men även i delar av Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner. Beslutet om licensjakt är i huvudsak inriktat på att dämpa lodjurens skador på renskötseln.
– Det är viktigt att de som vill jaga lodjur läser beslutet noga eftersom det innehåller detaljerade regler för jakten, säger rovdjurskonsulent Gunnar Ledström.

Godkända fällor för levandefångst får användas om de är anmälda till länsstyrelsen senast den sista februari.

Tre tilldelningsområden

Länsstyrelsen har beslutet om tre tilldelningsområden:

  • Två djur får fällas inom församlingarna Holm, Liden och Indal i Sundsvalls kommun.
  • Fem djur får fällas inom Sollefteå kommun.
  • Tre djur får fällas i en avgränsad del av Örnsköldsviks kommun.

Länets förvaltningsmål

Årets inventering avslutas den sista februari och den visar preliminärt på ett liknande resultat som under fjolåret. Länets förvaltningsmål är 18 lodjursföryngringar (honor med ungar) och stammen tillåts variera mellan 16– 24 föryngringar.

Under fjolårets inventering redovisades 21 föryngringar varav tre delades med angränsande län. I år har länsstyrelsen hunnit dokumentera 19 föryngringar preliminärt och då återstår en del av Sollefteå kommun att inventera.
–  Länsstyrelsen räknar med att licensjakten ska hålla stammen på nuvarande nivå eller begränsa den något, och samtidigt erbjuda en värdefull jaktlig resurs, säger enhetschef Nils-Olov Gärdin.

Information om tilldelning samt anmälan om fällt lodjur

Information om vad som återstår av tilldelningen kommer att finnas på länsstyrelsens telefonsvarare med telefonnummer 0611-34 91 53.

Den som fäller ett lodjur meddelar det snarast ,och senast inom en timme efter att djuret fällts till telefon 070-352 00 37.

Kontaktperson

Gunnar Ledström 070-274 80 10

Ta del av beslutet

> Här kan du ta del av beslutet (pdf-format)