Har du sett rovdjur eller dess spår?

Rapportera dina iakttagelser i Skandobs, allmänhetens rapportsystem för stora rovdjur. Här kan alla lägga in sina observationer men även se vad andra lagt in.

​Med Skandobs har vi en gemen­sam plats för allmänhetens observationer samlad på ett och samma ställe. På så sätt ökar möjligheten för allmänheten att veta var rovdjuren finns men även att medverka till rovdjursinventeringarna.

I systemet finns en funktion som vidarebefordrar särskilt intressanta observationer till länsstyrelsen via SMS och e-post. För närvarande ger följande observationer ett snabbmeddelande till länsstyrelsen:

  • Lodjur, fler än ett djur inom perioden 1 oktober–28 (29) februari
  • Järv eller björn, fler än ett djur, oavsett datum
  • Varg, alla observationer
  • Observation av unge/ungar, lya/ide eller dött rovdjur

Till Skandobs finns även en mobilapp till både Iphone och Android.

Läs mer och rapportera observationer:

> Skandobs webbplats