Miljö och klimat

Vindkraftverk på Möckelsjöberget

Här kan du söka tillstånd och bidrag inom miljö- och klimatområdet. Du kan också få mer information om miljö- och klimatarbetet i länet. Länsstyrelsen samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

" " 

Sökbara bidrag och stöd

> Energi och klimat

Bidrag till investerings- och projektstöd inom energi- och klimatområdet. Både Interreg- och EU-program som löper över flera år och nationella stöd gäller under kortare tid. Även stöd i form av information och rådgivning.

> Förorenade områden

Bidrag för utredning, åtgärder och efterbehandling av förorenade områden där ingen ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare kan stå för kostnaderna.

Medel för översiktliga eller fördjupade miljötekniska undersökningar, åtgärdsförberedande arbeten samt efterbehandling av förorenade områden inför bostadsbyggande.

> Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar

Bidrag till konkreta klimatåtgärder på lokal nivå, i första hand inom transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Syftet är att minska utsläpp av växthusgaser.

> Här hittar du alla sökbara bidrag och stöd

 " "

 Nyhetsbrev

Klimatanpassning i Västernorrland

Nyhetsbrevet ska bidra till arbetet för att skapa ett robust Västernorrland som anpassar sig till de konsekvenser och tar hand om de fördelar ett förändrat klimat för med sig.

> Prenumerera

> Läs tidigare nummer

Läget i Västernorrland

Nyheter inom utvecklingsområden som bredband, infrastruktur och transport, integration, jämställdhet, klimat och energi och kunskap och kompetensförsörjning.

> Prenumerera

> Läs tidigare nummer