Förstärkt tillsyn

Länsstyrelsen ska under 2016 tillsammans med länets kommuner utveckla tillsynen inom alkohol- och tobaksområdet, stärka näringens egenkontroll samt stödja resultatrika metoder inom tillsynsarbetet.

Ett exempel på en effektiv och betydelsefull metod som används av kommunerna är Ansvarsfull alkoholservering.

Under 2016 kommer kommunerna i länet med stöd av länsstyrelsen, arbeta för att metodutveckla tobakstillsyn, bland annat genom insatser för att uppnå rökfria skolgårdar.

Aktiviteter kopplade till rapporten Ett steg närmare rökfri skola kommer att genomföras. Kommunernas tillsynshandläggare och folkhälsosamordnare erbjuds under året en grundutbildning i tillsyn över skolgårdar som en del av den kompetensutveckling som genomförs i länsstyrelsens regi.

Var rädd om dig! Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. En stor del av all misshandel är relaterad till hög berusning och sker på allmän plats, oftast mellan personer som inte känner varandra sedan tidigare. Ofta är gärningsmannen eller offret kraftigt berusade. Genom att minska berusningsnivån kan vi göra utelivet tryggare.

Sluta i tid!