Bredbandskartor för offentligt samråd

Här publicerar vi områdeskartor från de bredbandsansökningar som har kommit in till länsstyrelsen.

Detta offentliga samråd görs för att kontrollera att ingen marknadsaktör planerar en bredbandsutbyggnad i samma område inom de närmsta tre åren. Marknadsaktörer som vill bygga ut i ert område ska kontakta Länsstyrelsen inom samrådstiden. Samrådstiden är en månad från det att kartan har publicerats här på länsstyrelsens webbplats.

Följande marknadsanalyser finns för närvarande:

(publicerat 2017-06-19, alla filer öppnas i nytt fönster)

Översikt Sollefteå kommun

Karta Byanät 2017-2019 översikt (pdf-fil)

Örnsköldsviks kommun

Karta Banafjäl fiber (pdf-fil)

Karta Grundsunda fiber (pdf-fil)

Karta Näske fiber (pdf-fil)

Karta Nätra fiber (pdf-fil)

Karta Sagavägen södra fiber (pdf-fil)

Karta Sidensjöbygden fiber (pdf-fil)

Karta Skorped fiber (pdf-fil)