Aktuella remisser - förslag för nya naturreservat

​Förslag till beslut och skötselplan för nedanstående planerade naturreservat är nu ute på remiss.

Synpunkter skickas till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand eller per e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se. Glöm inte att ange löpnummer.

Aktuella remisser naturreservat