Storsand - sandstränder och havsbad

Som en skarp kontrast mot det karga och steniga Norrfällsvikens naturreservat ligger Storsand med sina lena och släta sandstränder. Reservatet är ett av den ångermanländska kustens förnämsta havsbad med långgrund sandbotten och mjuka sanddyner. Den västra halvan av stranden är naturistbad.

Området skyddades på grund av dess betydelse för allmänhetens friluftsliv. Syftet är även att bevara ett sanddynlandskap med både gles tallskog och öppen sandstrand. Erosion och sandflykt ska motverkas och därför är tallskog och lägre vegetation viktig att bevara.

Kramfors kommun äger servicebyggnaden med toaletter som ligger strax utanför naturreservatet.

 

Strandtrav.

Strandväxter

Floran är rätt ordinär med bland annat strandärt, strandråg, hästskräppa, saltarv samt strandtrav. Den sistnämnda finns i landet bara vid Ångermanlands kust där den på sina håll kan vara ganska vanlig på grusiga havsstränder och på strandnära klippor och berg. Strandtravs-förekomsten öster om badplatsen är en av de rikaste i länet.   


 Fakta Storsand

Bildades: 1969
Storlek: 11 hektar
Kommun: Kramfors
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Norr om Norrfällsviken längst ut på Mjällomshalvön.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationstavla, vedförråd, eldplatser, toalett

Storsand

Get Microsoft Silverlight