Smitingen-Härnöklubb - havsbad och tunnelgrottor

Vid Smitingens havsbad utanför Härnösand kan du både njuta av solen och söka dig ut på annorlunda strövtåg. Från serveringen vid sandstranden leder flera stigar till grottor och andra geologiska sällsamheter. I reservatet finns inte mindre än fem stora, vackert utsvarvade så kallade tunnelgrottor.  Ett flertal ordningställda grillplatser finns inom reservatet varav en vid Klubbsjön är anpassad för rörelsehindrade.

Härnöklubb  är en god observationsplats för den som vill studera flyttande sjöfåglar, främst under hösten. I reservatet ingår havsbadet, Klubbsjön, Härnöklubb och bergen sydväst om Smitingen.

De geologiska formationerna i området är intressanta. Jättegrytor är vanliga och längs den iordningställda "geologistigen" kan du se och läsa om vackert framslipade raukar, stenpelare som formats i det fasta berget. Stora flyttblock och ett klapperfält kompletterar provkartan på de olika geologiska bildningarna.

Syftet med reservatet är att bevara den naturmiljö det vill säga områdets landformer, grottor och olika naturtyper, som är förutsättningen för friluftslivet i området samt att med enkla medel underlätta för allmänheten att besöka reservatet.

Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

Äldre skog och klippor

Reservatet består huvudsakligen av block- och stenstränder samt kuperad bergterräng med i stort sett orörd, gles tallskog. Den högsta punkten är Klubberget 80 meter över havet. Runt Klubbsjön finns äldre, grandominerad skog och i reservatets nordliga delar ingår några områden med yngre tallskog, blandskog och hyggen. Klibbal, som är ett mindre vanligt trädslag i regionen, finns längs sjöns norra strand och vid Bastuhamn i Gånsviken. Skogen på öarna i Klubbsjön har ett relativt stort inslag av lövträd.

Strandtrav.

I klippskrevor mot havet växer den för regionen speciella strandtraven. Strandtrav är den enda svenska kärlväxt som bara finns i Ångermanland. Här förekommer den längs kusten från Häggdånger till Skags udde.

Sällsynt lav

En ovanlig lavart  som heter glanstagel finns inom naturreservatet, bland annat högst uppe på Klubberget. Den växer direkt på marken på platser som har ett näst intill arktiskt mikroklimat, till exempel exponerade klipptoppar som blåses fria från snö på vintern. Glanstagel är en så kallad istidsrelikt som sannolikt har funnits kvar i Höga Kusten-området under hela den postglaciala perioden. De enda kända lokalerna för glanstagel i landet finns på Härnön och Hemsön. Berggrunden är här metagråvacka vilket är en surare bergart än de som finns längre norrut i Höga Kusten.

Eftersom varje förekomst av glanstagel endast hyser ett litet antal bålar är arten mycket sårbar. Glanstagel är rödlistad i kategorin EN, starkt hotad. Västernorrlands län har ett särskilt ansvar för att skydda arten eftersom länet utgör en betydande del av dess utbredningsområde.

Intressant geologi

Tunnelgrottor finns bara i Skandinavien och hälften av landets tunnelgrottor ligger i Ångermanlands kustområde. Den täta, unika samlingen av grottor, grytor och raukar vid Smitingen är bland Sveriges vackraste i sitt slag, väl värda ett eller flera besök.

Hur har då dessa formationer bildats? Den mest accepterade förklaringen är att stenar och grus har satts i rörelse av havsvågorna i sprickor och andra försvagningar i berget. Av landhöjningen har sedan grottorna flyttats upp på torra land. En av grottorna är fortfarande till hälften under vattnet och slipas fortfarande ut av havets bränningar

Grottstigen går ut till grottorna på utsidan av Härnöklubb. Den delar sig till två grottområden. I det södra finns två mycket stora grottor, där det krävs lite klättring för att nå den nedre dubbelgrottan och grottan som ligger i vattnet. I det norra grottområdet vid fyren går stigen ner till den vackraste av två stora grottor vid vattenbrynet.

Härifrån kan du fortsätta vandringen runt Klubberget och Klubbsjön eller återvända samma väg (drygt tre kilometer).

Geologistigarna är 2,3 respektive 3,6 kilometer långa och går söderut från Smitingen. Det första du möter är en vackert svarvad rauk i fast urberg. Därefter fortsätter stigen till klapperfältet Borsmalen, där det finns en grotta. Berghällen ovanför klapperfältet är översållad med små grytor och urslipade gropar. Märkligt formade raukar, som ser ut som liggande sälar och urtidsmonster, och en grottnisch kan inte beskrivas utan måste ses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Fakta Smitingen-Härnöklubb

Bildades: 1988
Storlek: 263 hektar
Kommun: Härnösand
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: skyltat från E4 i centrala Härnösand. Tag vägen mot Specksta och Gånsvik. Strax innan Gånsvik tar du av till Smitingens havsbad. Sommartid går det buss från Härnösand.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationsskyltar, havsbad, naturstigar, vindskydd och eldplatser, rastplats och stig anpassad till rörelsehindrade, café och vattentoaletter öppna sommartid
Koordinater: Parkering
WGS84 decimal (lat, lon)
62.601064, 18.02702

Smitingen-Härnöklubb

Get Microsoft Silverlight