Naturminnen

Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturminne om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. Förklaringen får omfatta även det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme (7 kapitlet 10 § miljöbalken).

I Västernorrland finns 17 naturminnen, varav de flesta är beslutade under åren 1940-1970. Ungefär hälften utgörs av gamla, grova eller på annat sätt märkliga träd. De övriga är geologiska bildningar eller växtlokaler.

Naturminnenas exakta läge hittar du i kartverktyget ”Skyddad natur ” på Naturvårdsverkets hemsida.