Lodjur

Lodjur som springer

Lodjursjakten 2017

Länsstyrelsen kommer att fatta beslut om eventuell licensjakt på lodjur efter den 27 februari.

Beslutet kommer då att finnas tillgängligt på denna webbsida.

Om licensjakt på lodjur

Naturvårdsverket kan överlämna rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelsen.

Om skyddsjakt på lodjur

Skyddsjakt kan bli aktuellt då lodjur gör allvarlig skada på egendom, till exempel tamdjur. Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om skyddsjakt efter lodjur till alla länsstyrelser i landet förutom Gotland.

> Om skyddsjakt