Lodjur

Lodjur som springer

Lodjursjakten 2018

Den 22 februari 2018 fattade länsstyrelsen beslut om licensjakt på lodjur.

Länk till beslutet
> Nyhet om beslutet

Om licensjakt på lodjur

Naturvårdsverket kan överlämna rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelsen.

Om skyddsjakt på lodjur

Skyddsjakt kan bli aktuellt då lodjur gör allvarlig skada på egendom, till exempel tamdjur. Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om skyddsjakt efter lodjur till alla länsstyrelser i landet förutom Gotland.

> Om skyddsjakt