Fiskeregler

Det finns olika fiskeregler beroende på var du vill fiska. Reglerna skiljer sig också mellan nätfiske eller fiske med spö.

Fiske i allmänt vatten

Fiske för husbehov är fritt i allmänt vatten. Med allmänt vatten avses kustvatten. Laxfiske är dock förbehållet fiskerättsägare.

Fiske med nät

Vid fiske med nät är det max sex nät som är totalt 180 meter som gäller. Näten ska vara märkta med namn och adress eller telefonnummer.

Fiske i enskilt vatten

I enskilt vatten är det fiskerättsägare som bestämmer vilka regler som gäller och om fiske över huvud taget är tillåtet. Kontakta fiskevårdsområdesföreningen eller fiskerättsägaren för att få information om gällande bestämmelser.

Fiske i sötvattensområden

Ta alltid reda på vilka regler som gäller där du köper fiskekort. Fiskerättsägare, fiskevårdsområdesföreningar och fiskeklubbar upplåter ofta fisket. I sådana vatten finns ofta speciella regler. I föreskrifterna om fiske i sötvattensområdena finns regler som gäller allt sötvatten.

> fiskekort.se

> Ifiske.se

> fiskaisundsvall.nu

Fiske i länets älvmynningar

För fiske i älvmynningsområden finns älvspecifika regler.

> Fiske i länets älvmynningar

Fiske i fredningsområden

Ett fredningsområde omfattar allt vatten inom ett område i havet som avgränsas mot sötvattensområden (där älvar, bäckar etc. mynnar ut i havet). Det finns olika bestämmelser för olika älvar och vattendrag.

Förbjudna fiskemetoder

Dessa metoder innefattar bland annat fiske med sprängämne, gift och elektrisk ström.

Förbjudna fiskemetoder finns i 2 kap 6 § Förordning om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (1994:1716).

Nationellt regelverk för fiske

För att skydda och stärka fiskbestånden finns ett omfattande regelverk för fisk. Fiskets regelverk består av direktverkande EU-förordningar, nationell lagstiftning och Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter.

Svensk fiskelagstiftning består främst av följande:

 Råd till dig som fiskar

  • Ta aldrig upp mer fisk än vad du och din familj kan äta.
  • Det är förbjudet för fritidsfiskare att sälja fisk.
  • Avliva omedelbart fångad fisk som du ska behålla.
  • Släpp varsamt tillbaka den fisk du inte kan eller vill behålla och hantera den inte med torra händer då detta skadar fiskens slemskikt.
  • Undvik om möjligt att ta upp fisken ur vattnet vid avkrokning.
  • Visa aktning för naturen. Lämna alltid fiskeplatsen i det skick som du vill finna den! Det är vi som ska lämna möjligheterna till att fiska i en levande miljö i arv till kommande generationer.

 Svenska fiskeregler

> Svenska fiskeregler för fritidsfiske i de fem stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön) och i havet.