Anmälan om djur som far illa

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet och arbetar med frågor som berör djurskyddslagstiftningen. Om du upptäcker att ett djur far illa kan du anmäla detta till oss. Du kan mejla, ringa eller skicka ett brev, och du väljer själv om du vill vara anonym.

Anmälan  

För att anmäla bristande djurhållning eller vanvård av djur kan du vända dig till länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

Telefonnummer: 0611-34 91 78, vardagar kl. 9-12

Adress: Djurskydd, Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand

E-post: djurskydd.vasternorrland@lansstyrelsen.se

 

Observera att din anmälan måste gälla djur och djurhållare i Västernorrlands län!

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har endast kontroll över djurskyddet i Västernorrland. För anmälan som gäller djur och djurhållare i andra län, kontakta länsstyrelsen i det aktuella länet.

Om du vill vara anonym

Vill vara anonym när du gör anmälan ska du inte lämna några personuppgifter till oss. Bästa sättet att anmäla anonymt är att:

 • Ringa till oss, men uppge inte ditt namn
 • Skicka ett anonymt brev

Tänk på att en anmälan är en allmän handling och att de uppgifter som du lämnar blir offentliga. Det innebär att vem som helst kan ta del av anmälan, även den som blivit anmäld. Om du lämnar uppgifter såsom ditt namn, e-postadress eller liknande så kan personen du anmält se detta.

Om du inte vill vara anonym

När du gör en anmälan underlättar det utredningen om vi kan komma i kontakt med dig. Lämna därför gärna telefonnummer eller e-postadress i din anmälan.

Uppgifter som vi behöver:

 • Namn och adress till ägaren, alternativt den som har hand om djuret/djuren.
 • Vilket/vilka slags djur anmälan gäller.
 • Hur många djur anmälan gäller.
 • Adressen där djuret/djuren finns.
 • På vilket sätt djuret/djuren far illa.
 • Beskriv djurens tillstånd och deras miljö (skador, foder, vatten med mera). Det räcker inte med att bara ange "vanvård", utan vi behöver mer specifik information om hur djuren missköts.
 • Datum och klockslag då du såg bristerna senast.
 • Om du iakttagit brister tidigare (ange datum).
 • Övriga uppgifter som kan vara bra för oss att veta. Till exempel om djurägaren eller djuret kan utgöra ett hot för vår personal.

Det är viktigt att du själv har sett djurskyddsbristen! Andrahandsuppgifter kommer sannolikt att avskrivas. Om du inte lämnar tillräckliga uppgifter kan vi heller inte göra en utredning eller utföra någon kontroll. Om du skickar ett anonymt brev är det särskilt viktigt med fullständiga uppgifter. Dels för att vi ska kunna prioritera din anmälan, dels för att vi ska kunna hitta djuren.

Om du har kännedom om vanvård kan du anmäla detta på vår servicetelefon 0611-34 91 78. Vi har telefontid vardagar 9.00–12.00.

En hel del av de anmälningar vi får in är inte befogade och djuren sköts enligt lagstiftningen. Vi lägger en stor del av vår arbetstid på att kontrollera anmälningar som visar sig vara obefogade. Tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa. Om du funderar på att göra en anmälan men är osäker på om det finns tillräckliga skäl, ring först och prata med oss.

Om du behöver göra en akut anmälan eller lämna in en anmälan under kvällar och helger kontaktar du polisen på telefon 114 14.

Vanliga frågor och svar

Vad händer om jag gör en anmälan?

Anmälan tas emot av en djurskyddshandläggare. Om bristerna bedöms vara allvarliga görs en oanmäld kontroll hos djurhållaren. Upptäcks brister kan djurhållaren föreläggas att åtgärda dem. Verkar bristerna vara mindre allvarliga skickas först ett brev till djurhållaren med information om att vi mottagit en anmälan, samt vilka regler som gäller. Kommer ytterligare anmälningar mot samma djurhållare kommer in gör vi en kontroll hos djurhållaren.  I svåra fall kan vi besluta om att djuret ska omhändertas och om det ska säljas, överlåtas eller avlivas. Vi kan också besluta om att en person ska förbjudas att hålla djur.

Vad händer med djuret efter omhändertagandet?

Om ett omhändertagande lett till att djurägaren inte får tillbaka sitt djur gör vi en bedömning om djuret ska överlåtas eller säljas. Är djuret sjukt, gammalt eller förvildat kan det ibland måsta avlivas.

Vad gör polisen?

Polisen kan också besluta att omhänderta djur av skyddsskäl. Länsstyrelsen utreder då om polisens beslut ska fortsätta att gälla eller om djurhållaren ska få tillbaka sitt djur. Polisen ansvarar alltid för själva omhändertagandet av djur, oavsett vem som tagit det formella beslutet. De ansvarar också för var djuret ska placeras tills vi bestämt vad som ska hända med det.

Andra klagomål om djur

 • Vill du anmälan misshandel av djur ska du kontakta polisen (16 kap. 13 § Brottsbalken 1962:700). 
 • Klagomål om hundar som springer lösa eller är aggressiva hanteras av polisen (Lagen om tillsyn över hundar och katter 2007:1150).
 • Frågor om vilda djur som far illa hanteras också av polisen.
 • Störs du av skällande hundar, katter som kissar i sandlådor eller annan djurhållning som orsakar olägenheter ska du kontakta miljökontoret i din kommun (Kommunen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken).
 • Har du hittat ett kadaver från lantbrukets djur? Kadaver från nötkreatur, get och får ska skickas på destruktion och får i regel inte grävas ned eller dumpas. Frågan hanteras av miljökontoret i din kommun.

 

Kontakta oss

Har du frågor som rör djur, djurskydd eller vill anmäla att djur far illa kan du ringa oss på vår servicetelefon:

0611-34 91 78
Måndag-fredag: 09.00-12.00

E-post:
Djurskydd Västernorrland

Fax:
0611-34 93 72

 Vill du vara anonym vid en anmälan?

Kom ihåg att om du skickar ett brev eller ett e-mail till oss, där ditt namn framgår, så kommer din anmälan inte att vara anonym, eftersom allt som inkommer till länsstyrelsen diarieförs och blir allmän handling. Detta gäller också om du väljer att skicka ett meddelande via formuläret "Skicka meddelande" till höger på sidan.

Vill du vara anonym är det enklast att du:

 • ringer till oss anonymt
 • skickar ett brev anonymt

Om du ringer till oss så ska du alltså inte berätta vad du heter utan säga att du vill vara anonym. Kontaktuppgifter hittar du ovan.