Snöan

Foto över Snöan
Ett fiskeskär utnyttjat vid säljakt och strömmingsfiske sedan vikingatid och medeltid med ett stort antal tomtningar (hyddgrunder), labyrinter m m. Välbevarat fiskekapell.

Snöan har stort kulturhistoriskt intresse, eftersom flertalet av de fornlämningstyper som vanligen förknippas med norrländska kustmiljöer finns på ön. Ön benämndes Snödan på äldre kartor. Snöd är ett gammalt ord för kal, vilket talar för att ön en gång varit betydligt kargare än den är i dag. Landskapet har påtagligt förändrats av landhöjningen.

50 tomtningar

På fem olika platser återfinns ett stort antal tomtningar. Den största gruppen består av ca 50 tomtningar. Även en gistvall, åtta labyrinter och åtta kompassrosor återfinns. Tomtningarna har anlagts under järnålder och medeltid och har fungerat som tillfälligt skydds- och övernattningsställe, vanligen i samband med säljakt.

Naturlig hamn

Den naturliga hamnen i öns södra del gav förutsättningarna för ett fiskeläge, huvudsakligen för strömmingsfiskare alltsedan medeltiden. Under 1800-talet uppfördes ett antal fiskestugor och ett kapell på Österskatan. Av dessa återstår endast en, de övriga brann ned år 1912. Landhöjningen har gjort denna plats mindre lämplig för bebyggelse i dag. Flertalet av dagens fiskestugor ligger i stället på öns västra sida, Järnhällan. Hela ön utgör naturreservat.

Källor

Västerbotten 1983:2.Fornlämningsregistret.

Foto
Karta

 AC 4 Snöan

Motivering
Säsongsfiskeläge för säljakt och fiske i yttersta havsbandet präglat av lämningar med kontinuitet åtminstone från vikingatid.

Uttryck för riksintresset
Samlat område med tomtningar (hyddbottnar efter tillfälliga bosättningar) från vikinga- och medeltid, labyrinter, kompassros och naturhamn. Vid Järnhällan ligger fiskestugor från 1800-1900-tal samt fiskekapell från 1800-talets början.

Karta över Norrbyskär - Snöan (Öppnas i nytt fönster)