Riksintresseområden för kulturmiljövård, enligt 3 kap. 6§ MB.

Del av bruksmiljö i Robertsfors
Riksantikvarieämbetet är ansvarig myndighet för utpekandet av kulturmiljöer av riksintresse. Det finns omkring 1700 riksintressemiljöer i landet och av dessa finns 51 i Västerbottens län.

En översyn av riksintresseområdena pågår!

​Du hittar information om respektive miljö antingen genom att söka på riksintressemiljön i sökrutan nedan eller att klicka på respektive riksintressemiljö i listan. I rutan kommun i högerspalten, anges riksintressemiljöerna fördelade på kommun vilket styr vad som visas i listan.

Riksintressemiljöernas läge och utbredning finns på GIS-skikt som kan laddas hem.

Länets kulturmiljöer av riksintresse ska tillsammans ge en bild av landets och länets historiska utveckling. Några är forntidsmiljöer, andra är kyrkplatser. Vissa miljöer präglas t.ex. av äldre industrianläggningar, av samisk kultur eller av jordbruksnäringen vid olika tider.

Riksintresseområden för kulturmiljövård ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada områdenas värden.