Riksintresseområden för anläggningar för industriell produktion, enligt 3 kap. 8§ MB.

För närvarande finns inga riksintresseområden för industriell produktion i Västerbottens län.
Industrianläggning

Tillväxtverket har ännu inte gjort några anspråk på eller tagit några beslut gällande avgränsning av riksintresseområden för industriell produktion.

Myndigheten har dock påbörjat ett arbete med att ta fram underlag för utpekandet av riksintressen.