Riksintresseområden för anläggningar för energidistribution, enligt 3 kap. 8§ MB.

Det finns för närvarande inte finns några riksintresseområden utpekade som lämpliga för anläggningar för energidistribution i länet. Energimyndigheten har ännu inte gjort några anspråk.
Kraftledning

Energimyndigheten påbörjade under 2017 en översyn av befintliga riksintresseområden i Södermanlands-, Östergötlands- och Örebro län. Arbetet går sedan vidare med att undersöka behovet i övriga landet av riksintresseområden för energidistribution.  ​