Riksintressen ämnen och material, enligt 3 kap 7§ MB.

Områden av riksintresse för fyndigheter av ämnen och material pekas ut av Sveriges geologiska undersökning (SGU). I Västerbottens län har SGU hittills gjort anspråk på 23 riksintresseområden.
Riksintresseområdena ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa.
Karta över riksintresseområden ämen och material i norra länsdelen.

SGU har hittills tagit beslut om totalt 141 riksintressen för fyndigheter av ämnen och material i Sverige. Av dessa har 84 detaljavgränsats och utritats på karta, medan övriga är lägesbestämda med en centrumkoordinat. I länet finns nu 23 riksintressen. 15 av dessa har detaljavgränsats av SGU. Fler än hälften finns länets norra del,  i Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner. 

Förteckning över riksintressena finns på SGU:s hemsida!

Riksintressenas läge kan studeras på SGU:s karttjänst för riksintressen mineral (länk till karttjänsten finns i också boxen GIS här till höger). OBS! Om man klickar på det riksintresse man är intresserad av, kommer en informationsruta upp om riksintresset. I denna finns också en länk till beslutet med mer utförligt text om riksintresset.