Riksintressen ämnen och material, enligt 3 kap 7§ MB.

Områden av riksintresse för fyndigheter av ämnen och material pekas ut av Sveriges geologiska undersökning (SGU). I Västerbottens län har SGU hittills gjort anspråk på 23 riksintresseområden.
Riksintresseområdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa.
Karta över riksintresseområden ämen och material i norra länsdelen.

SGU har hittills tagit beslut om totalt 141 riksintressen för fyndigheter av ämnen och material i Sverige. Av dessa har 84 detaljavgränsats och utritats på karta, medan övriga är lägesbestämda med en centrumkoordinat. I länet finns nu 23 riksintressen. 15 av dessa har detaljavgränsats av SGU. Fler än hälften finns länets norra del,  i Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner. 

Förteckning över riksintressena finns på SGU:s hemsida!

Riksintressenas läge kan studeras på SGU:s karttjänst för riksintressen mineral (länk till karttjänsten finns i också boxen GIS här till höger). OBS! Om man klickar på det riksintresse man är intresserad av, kommer en informationsruta upp om riksintresset. I denna finns också en länk till beslutet med mer utförligt text om riksintresset.