Miljö

Här införs efterhand information om statligt planeringsunderlag som kan relateras till miljöfrågor.
Kultsjön vid Saxnäs, Vilhelmina kommun

Planeringsunderlag

Följ länkarna nedan för att komma till information om planeringsunderlag kring:

Begränsad klimatpåverkan.

Buller.

Ekosystemtjänster.

Grön infrastruktur.

Klimatanpassning.

Luftkvalité.

Miljöfarlig verksamhet.

Miljömål.

Radon.

Transport av farligt gods.

Täkter.