Befolkning

Ett områdes, en kommuns eller ett läns befolkning - dess storlek, sammansättning och fördelning är viktiga faktorer för samhällsbyggandet och en långsiktig planering av mark och vatten. Befolkningen förändras genom s.k. demografiska händelser på individnivå som blir till demografiska processer på samhällsnivå.
Folkvimmel på gågatan i Umeå

Planeringsunderlag

Här införs efterhand information om statligt planeringsunderlag kring en befolknings betydelse i den fysiska planeringen.

Faktaunderlag, planer, program och utredningar:

Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen, Ds 2013: 8, Regeringskansliet.

Vägledningar och handböcker:

Boendeplanering i praktiken - en vägledning till statistik, Boverket 2005.