Bebyggelse

Här införs efterhand information om statligt planeringsunderlag kring arkitektur och bostadsförsörjning.
Väven i Umeå med Stora hotellet

Planeringsunderlag

Följ länkarna nedan för att komma till information kring planeringsunderlag om:  

Arkitektur.

Bostadsförsörjning.