Personal

Vi som jobbar inom området samhällsplanering och boende här på Enheten för samhällsutveckling är: Ida, Johanna, Maria, Marita, Nina, Peder och Simon.

 

Alla nås på e-postadress: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Peder Seidegård, länsarkitekt. Telefon: 010-225 45 18.

Huvudsakliga arbetsområden: Fördjupad översiktsplanering, detaljplanering och strandskyddsdispenser. 

Kontakt för kommunerna: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Robertsfors, Struman, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Umeå och Åsele.  

Maria Hessel, planarkitekt. Telefon: 010-225 45 14.

Huvudsakliga arbetsområden: Fördjupad översiktsplanering, detaljplanering, tillsynsvägledning byggfrågor, strandskyddsdispenser samt väg- och järnvägsplaner.

Kontakt för kommunerna: Malå, Norsjö, Skellefteå, Sorsele och Umeå.

Simon Rasmussen, samhällsplanerare. Telefon:010-225 45 38

Huvudsakliga arbetsområden: GIS, översiktsplanering, havsplanering och planeringsunderlag.

Kontakt för alla kommuner.

Johanna Wadstein, samhällsplanerare. Telefon: 010-225 45 39.

Huvudsakliga arbetsområden: Översiktsplanering, havsplanering samt väg- och järnvägsplaner.

Kontakt för alla kommuner.

Ida Backe, samhällsplanerare. Telefon: 010-225 45 27.

Huvudsakliga arbetsområden: Bostadsförsörjning och bostadsstöd (solceller, lagring av egenproducerad el, äldrebostäder, hyres- och studentbostäder, renovering- och energieffektivisering, bidrag till åtgärder mot radon i småhus).

Kontakt för alla kommuner

Marita Alatalo, samhällsplanerare. Tjänstledig.

Nina Sandvik, samhällsplanerare. Föräldraledig.