Personal

Vi som jobbar inom området samhällsplanering och boende här på Enheten för samhällsutveckling är: Anna-Lena, Clara, Ida, Johnny, Maria, Marita, Nina och Peder.

 

Alla nås på mejladress: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

 

Anna-Lena Bergman, enhetschef. Telefon: 010-225 45 17.

Peder Seidegård, länsarkitekt. Telefon: 010-225 45 18.

Huvudsakliga arbetsområden: Fördjupad översiktsplanering, detaljplanering och strandskyddsdispenser. 

Kontakt för kommunerna: Bjurholm, Dorotea, Vilhelmina, Vindeln, Umeå och Åsele.  

Johnny Granström, samhällsplanerare. Telefon: 010-225 45 12

Huvudsakliga arbetsområden: Infrastrukturärenden, havsplanering, översiktsplanering och GIS.

Kontakt för alla kommuner.

Clara Ganslandt, planarkitekt. Telefon: 010-225 45 30.

Huvudsakliga arbetsområden: Fördjupad översiktsplanering, detaljplanering och strandskyddsdispenser.

Kontakt för kommunerna: Lycksele, Nordmaling, Robertsfors, Storuman, Vännäs och Umeå.

Maria Hessel, planarkitekt. Telefon: 010-225 45 14.

Huvudsakliga arbetsområden: Fördjupad översiktsplanering, detaljplanering, tillsynsvägledning byggfrågor och strandskyddsdispenser.

Kontakt för kommunerna: Malå, Norsjö, Skellefteå, Sorsele och Umeå.

Marita Alatalo, samhällsplanerare. Telefon: 010-225 45 11.

Huvudsakliga arbetsområden: Planeringsunderlag, utredningar, analyser, fastighetsbildningsärenden, utvidgat strandskydd och GIS.

Kontakt för alla kommuner.

Nina Sandvik, samhällsplanerare. Telefon 010-225 45 29.

Huvudsakliga arbetsområden: Översiktsplanering, ansvarig miljömål God bebyggd miljö och havsplanering.

Kontakt för alla kommuner.

Ida Backe, samhällsplanerare. Telefon: 010-225 45 27.

Huvudsakliga arbetsområden: Bostadsförsörjning och bostadsstöd (solceller, äldrebostäder, hyres- och studentbostäder, renovering- och energieffektivisering).

Kontakt för alla kommuner