Axplock från länet

Här presenterar vi några kulturmiljöer i Västerbotten, läs och låt dig inspireras!
Borgsjö by 2013.

Storhässja i Borgsjö

Borgsjö ligger norr om Borgsjön vid Gideälven. Platsen insynades 1759 av en av länets mer kända nybyggare Finn-Pål Danielsson, från Mjösjö i Nordmaling socken. Den nordvästra delen av byn är ovanligt välbevarad. Tre äldre gårdsgrupper belägna i rad längs byvägen sticker ut som en särdeles komplett kulturmiljö. Här finns äldre bebyggelse karaktäristisk för södra länsdelen, där bostadshusen utgörs av timrade korsbyggnader i två våningar. Även gårdarnas ekonomibyggnader är i hög grad bevarade och väl vårdade.

Det mest iögonfallande är en bevarad storhässja på en av gårdarna i den äldre delen av byn. Storhässjan som var avsedd för torkning av korn ligger inom en välhållen gårdsgrupp med många bevarade äldre byggnader. Här finns bostadshus från 1883, ladugård från 1926, ett äldre sommarhus och intill hässjan står en rundloge med kåtatak och kornbod.  Det finns bara nio storhässjor kvar i länet, så denna miljö är både ovanlig och sevärd!

Helena Wikberg 

Åströmska gården innan renovering

Åströmska gården

I Vindelns samhälle med utsikt över kyrkan och dalgången, ligger en pampig herrgård från 1862, Åströmska gården. Hit flyttade en Anders Åström som kom att bygga upp en omfattande såg- och kvarnverksamhet, samt tjärexport som fick stor betydelse. Anders Åström d. y. utvecklade företaget och dennes sonhustru Ingegerd Levander, kallad "tjärdrottningen", övertog så småningom företaget på 30-talet och kom att driva verksamheten i 50 år framåt. Huvudbyggnaden är sällsynt påkostad, uppförd i två höga våningar och är 34 meter lång. Från början var huvudbyggnaden timrad och rödmålad, men fick sitt nuvarande utseende vid förra sekelskiftet då stommen kläddes med vacker detaljrik panel i nyrenässansstil, ritad av Umeåarkitekten C. Fr. Sandgren. Han hämtade inspiration från stenhusen i städerna och lät bland annat utforma panelen så att den ställvis skulle likna stenblock. Stenmjöl blandades in i oljefärgen för att ge extra stenkaraktär åt byggnaden. På gården finns flera äldre byggnader, logen från 1844 var tidigare sammanbyggd med en nyare ladugård vilken revs 2012. Här finns även en flygelbyggnad från 1862 som bland annat innehållit rättarbostad, bagarstuga, stall och drängstuga. Byggnaderna har renoverats från 2011 och framåt, och därmed genomgått en ordentlig ansiktslyftning. Under 2014 färdigställs fasadrenovering av huvudbyggnaden.

Helena Wikberg

 

Kägelbanan på Norrbyskär är ett byggnadsminne.

Känn på detta!

Ett besök vid kägelbanan på Norrbyskär 7 juni 2012. Vad berättar denna interiör? Hur många, och vilka personer har varit här sedan 1890-talet? Vilkas fingeravtryck sitter på käglorna, på kloten och på bänkarna? Kan man hitta dna från Frans Kempe? I Västerbotten finns 76 byggnadsminnen som är skyddade genom kulturminneslagen. Inget av dessa, och sannolikt inget av Sveriges ca 2000 byggnadsminnen, är helt oförändrade. Hus slits och särskilt de yttre delarna och ytskikten måste förnyas. Kägelbanans interiör är i det perspektivet unik. Sällan kommer man in i en miljö som knappast förändrats på 120 år. Sommartid är kägelbanan öppen för värdshusets gäster, låt kloten rulla och känn historiens vingslag…!

Bo Sundin