Hamnar i Västerbottens län

Umeå hamn år 2004

I Västerbottens län finns fem hamnar; Umeå, Skellefteå, Kåge, Rönnskär, Rundvik och Umeå. Skellefteå, Kåge och Umeå drivs som kommunala bolag.


Beskrivning av länets två största hamnar:

Skellefteå hamn

Skellefteå hamn hanterar cirka 1,9 miljoner ton/år. Volymerna består i huvudsak av bulk och skogsprodukter, smältmaterial och färdigprodukter till/från Rönnskärsverken samt stålämnen, skrot och sågade trävaror. 

Umeå hamn

Umeå hamn i Holmsund hanterar årligen cirka 1,9 miljoner ton över kaj. Skogsprodukter och enhetsgods står för ca 50 respektive ca 25 procent av volymen. Umeå hamn har även omfattande terminalverksamhet som hanterar ca 400 000 ton/år. Färjeförbindelsen över Kvarken är betydelsefull både för gods- och passagerartrafik.