Botniska korridoren

Botniska korridoren är den länk som saknas i systemet för att sammanbinda de EU-prioriterade stråken Northern Axis och Nordiska triangeln i Sverige och Finland. Den Botniska korridoren består på svensk sida av Haparandabanan, Norrbotniabanan, Botniabanan, Ådalsbanan, Ostkustbanan, Godsstråket genom Bergslagen samt Norra Stambanan och Stambanan genom Övre Norrland.  För mer information besök Botniska korridorens hemsida http://bothniancorridor.com/sv/

Rapport 2008-06-26
Pressmeddelande 2008-04-04
Gemensam skrivelse från de fem nordligaste länen 2008-04-04
Infoblad 2007-11-30