Investeringsstöd till bostäder för äldre

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Du kan också få stöd för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hus med hyresrätter och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar.

Stödet består av tre olika delar;

  • Ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre
    Om du ska bygga eller bygga om särskilda boendeformer för äldre som ges med stöd av socialtjänstlagen kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Du kan få upp till 3 600 kronor per kvadratmeter boarea.
  • Ny- eller ombyggnad av bostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden
    Du som ska bygga seniorboende, trygghetsboende eller andra hyresbostäder vikta för personer som fyllt 65 år kan få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Du kan få upp till 3 600 kronor per kvadratmeter boarea. Om det finns daglig personal som stöder de boende kan du dessutom få ett tillägg.
  • Anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus
    Om du har ett hyreshus, kooperativt hyreshus eller bostadsrättshus kan du få stöd för att anpassa gemensamma utrymmen så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar. Du kan få upp till 200 000 kronor i stöd för att till exempel bygga en ramp i entrén eller ordna förvaringsutrymmen för rullatorer och rullstolar.

Mer information

På Boverkets webbplats finns all information som du behöver för att ansöka om stödet.

Ansökan

Boverket ansvarar för stöden. Länsstyrelserna handlägger ansökningarna. Du kan söka stödet via Boverkets e-tjänst där du också kan följa ditt ärende eller så kan du söka stödet genom att ladda ned ansökningsblanketten (pdf), fylla i den och sedan skicka in den till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Västerbotten
Samhällsutvecklingsenheten
901 86 Umeå