Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Fastighetsägare kan söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.

En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna. Hyresrabatten administreras av fastighetsägaren. Hyran förhandlas som vanligt. I samband med renoveringen ska byggnaden även energieffektiviseras och för det utgår ett stöd till den som äger byggnaden. Stödet kan lämnas till fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av byggnader som tillhör någon annan än fastighetsägaren.

På Boverkets webbplats finns all information som du behöver för att ansöka om stödet.

Ansökan

Boverket ansvarar för stöden. Länsstyrelserna handlägger ansökningarna. Du kan söka stödet genom att ladda ned ansökningsblanketten (pdf), fylla i den och sedan skicka in den till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Västerbotten
Samhällsutvecklingsenheten
901 86 Umeå