Stöd till boende

För att stimulera olika åtgärder i bostäder och lokaler hanterar Länsstyrelsen tillsammans med Boverket och Energimyndigheten olika statliga stöd.

Mer information om de olika stöden som länsstyrelsen hanterar samt ansökningsblanketter hittar du via länkarna nedan. 

Statligt stöd till solceller

Investeringsstöd till bostäder för äldre personer 

Stöd för renovering och energieffektivisering

Statligt stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

Inlämnande av ansökningsblankett

Ansökningsblanketten skickas till;

Länsstyrelsen Västerbotten
Samhällsutvecklingsenheten
901 86 Umeå 

Ansök elektroniskt

Nu kan du söka vissa av stöden elektroniskt. Ditt ärende kan behandlas snabbare och du slipper portokostnader. För att kunna använda de elektroniska blanketterna behöver du en e-legitimation.