Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Om du ska bygga nya hyresbostäder eller nya bostäder för studerande kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden.

Stöd får lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöd kan även lämnas för bostäder i kommuner som inte har befolkningstillväxt om det finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. För ombyggnad krävs att byggnaden inte har använts till bostäder under de senaste åtta åren.

På Boverkets webbplats finns all information som du behöver för att ansöka om stödet.

Ansökan

Boverket ansvarar för stöden. Länsstyrelserna handlägger ansökningarna. Du kan söka stödet genom att ladda ned ansökningsblanketten (pdf), fylla i den och sedan skicka in den till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Västerbotten
Samhällsutvecklingsenheten
901 86 Umeå