Bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

Förordningen gör det möjligt för privatpersoner att få bidrag för att installera system för lagring av egenproducerad elenergi hemma.

Stödet betalas ut för installationer som påbörjades tidigast 1 januari 2016 och som slutförs senast den 31 december 2019.

På Energimyndighetens webbplats finns all information som du behöver för att ansöka om stödet.

 

Ansökan

Energimyndigheten ansvarar för stöden. Länsstyrelserna handlägger ansökningarna. Du kan söka stödet via Boverkets e-tjänst där du också kan följa ditt ärende eller så kan du söka stödet genom att ladda ned ansökningsblanketten (pdf), fylla i den och sedan skicka in den till Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen Västerbotten
Samhällsutvecklingsenheten
901 86 Umeå