Bostadsförsörjning

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande faktorer som har betydelse för såväl tillväxten som välfärden i både kommuner och region. Boendeplaneringen är därför en viktig del i kommunernas strategiska planering. Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja kommunerna i detta arbete.
Vilhelmina Kyrkstad. Foto: Johanna Wadstein

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att varje kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

Det är kommunernas planering som ger förutsättningar för bostadsmarknaden att fungera. Det är bara kommunerna som kan fastställa detaljplaner, bygglov och annat som behövs för att olika aktörer på bostadsmarknaden ska kunna bygga bostäder. Kommunerna har ett så kallat planmonopol.

I kommunernas bostadsförsörjningsansvar ingår det att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Att möjliggöra för en tillräckligt hög nyproduktion av bostäder är bara en av flera aspekter i det arbetet. Kommunerna måste också se till att olika gruppers behov, till exempel äldre, blir tillgodosedda.

Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige minst en gång under varje mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. 

Bostadsförsörjning är kommunernas lagstadgade ansvar för alla invånare i kommunen.

Riktlinjer för bostadsförsörjning är kommunernas huvudsakliga inriktning för bostadsförsörjningsarbetet som ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod.