Boende

Flygbild över Berghem

Länsstyrelsen handlägger statliga stöd för byggande av äldrebostäder och trygghetsbostäder, investeringsstöd till hyresbostäder och studentbostäder, renoverings- och energieffektiviseringsstöd, stöd till solceller samt bidrag till energilagring för privatpersoner. Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.

 

I arbetet ingår att

  • informera och besluta om statliga stöd
  • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med boendeplanering
  • genomföra en årlig bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket
  • analysera och redovisa kommunernas arbete med bostadsförsörjningen
  • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag
  • göra en årlig analys och sammanställning av situationen på bostadsmarknaden i länet.