Sulfatjordspåverkan i kustmynnande småvattendrag i Västerbotten

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
 
Tolkningar av nuläget med hjälp av en kemisk bedömningsmodell och provfiske.

Sura sulfatjordar förekommer längs det norrländska kustlandskapet i framför allt Västerbotten och Norrbotten. Dessa jordars påverkan på vattnets kvalitet i sjöar och vattendrag kan vara stor, framför allt i mindre kustmynnande vattendrag och där sura sulfatjordar dränerats och syresatts.  Nu har Länsstyrelsen Västerbotten, inom ramen för projektet ”Åtgärder för att minska påverkan från sura sulfatjordar” (HaV 150-14), tagit fram en rapport som beskriver problemen i Västerbottens små kustmynnande vattendrag.
Kommentar: