Naturmiljö och klimatförändringar i Västerbotten

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
 
För att höja kunskapsnivån och tillgängliggöra forskningsresultat om klimatförändringarnas om hur naturmiljöer, ekosystem och arter i norra Sverige påverkas har Länsstyrelsen Västerbotten, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, tagit fram en populärvetenskaplig rapport i ämnet.

Rapporten är uppdelad i två delar. Den första delen är en populärvetenskaplig kunskapssammanställning som behandlar klimatförändringarnas konsekvenser för arter, ekosystem och biologisk mångfald i Norrbottens och Västerbottens län. Kunskapssammanställningen har författats av Enetjärn Natur AB. Den andra delen är en beskrivning av Länsstyrelsen Västerbottens olika enheters arbete med naturmiljön och deras koppling till klimatanpassning.
Kommentar: