Regionalt miljöövervakningsprogram Västerbotten 2015-2020

Löpnummer:
Meddelande 10 2014
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-0291
Publicerad:
2015
Sidantal:
178
En beskrivning av Länsstyrelsen Västerbottens regionala
miljöövervakningsprogram under perioden 2015-2020. I det regionala miljöövervakningsprogrammet ingår ett fyrtiotal delprogram som berör alla tio programområden som finns inom miljöövervakningen. Dessa har tagits fram med hänsyn till länets karaktär, miljöproblematik och andra krav som verksamheten har att uppfylla.
Kommentar: