Tidigare upphandlingar

Här redovisas tidigare upphandlingar. Kontaktpersonen kan uppge vem/vilka som fick uppdragen. Pågående upphandlingar finns under respektive rubrik.

2014

Konferensmäklartjänst och konferensstöd
Kontaktpersoner på Länsstyrelsen
Namn: Helen Dahlberg
Telefon: 010-225 42 09
E-post: helen.dahlberg@lansstyrelsen.se

Framtagande av marint kartunderlag
Kontaktperson på Länsstyrelsen 
Namn: Kristin Dahlgren
Telefon: 010-225 44 23
E-post: kristin.dahlgren@lansstyrelsen.se

Helikoptertjänster 
Kontaktperson på Länsstyrelsen 
Namn: Anna Wenngren
Telefon: 010-225 44 58
E-post: anna.wenngren@lansstyrelsen.se

Naturvårdsbränning
Kontaktperson på Länsstyrelsen 
Namn: Andreas Garpebring
Telefon: 010–225 44 27
E-post: andreas.garpebring@lansstyrelsen.se

Byggtjänster
Kontaktperson på Länsstyrelsen
Namn: Tommy Sjölund
Tel: 010–225 44 53
E-post: tommy.sjolund@lansstyrelsen.se 

Urplockning och artbestämning av bottenfaunaprover Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Namn: Johan Ahlström
Telefon: 010–225 43 48
E-post: johan.ahlstrom@lansstyrelsen.se

Förmedling av talare och moderatorer 2014
Kontaktpersoner på Länsstyrelsen:
Namn: Roger Vallin
Telefon: 010–225 43 65
E-post: roger.vallin@lansstyrelsen.se

LEAN-konferens 
Kontaktpersoner på Länsstyrelsen:
Namn: Susanna Lantz
Telefon: 010–225 44 88
E-post: susanna.lantz@lansstyrelsen.se

Skogsbrandbevakning med flyg 2014 
Kontaktpersoner på Länsstyrelsen: 
Namn: Patrik Nilsson
Telefon: 010-225 43 40
E-post: patrik.u.nilsson@lansstyrelsen.se

Miljövårdsarbeten med grävmaskin i Sävaråns och Lögdeälvens avrinningsområde Anbudet gäller en byggentreprenad under tröskelvärdet. 
Kontaktpersoner på Länsstyrelsen: 
Namn: Tommy Vennman
Telefon: 070-337 73 92
E-post: tommy.vennman@lansstyrelsen.se
Namn: Roger Vallin
Telefon: 070-344 73 28
E-post: roger.vallin@lansstyrelsen.se

Inköp av snöskotrar 2014 
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Namn: Anna Wenngren
Telefon: 010-225 44 58
E-postadress: anna.wenngren@lansstyrelsen.se  

 

2013

Lokalvård och cafeteriaskötsel
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Namn: Margit Fredriksson Wennström
Telefon: 010-225 4204
E-post: margit.fredriksson@lansstyrelsen.se

Avverkning och markbehandling

Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Namn: Åsa Nilsson
Telefon: 010–225 44 94
E-post: åsa.u.nilsson@lansstyrelsen.se
Faxnummer: 090-10 71 00 (Diariet)

Åtgärdande av 24 vandringshinder

Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Namn: Tommy Vennman
Telefon: 010–225 43 66
E-post: tommy.vennman@lansstyrelsen.se
Faxnummer: 090-10 71 00 (Diariet)

Förmedling av talare och moderatorer

Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Namn: Roger Vallin
Telefon: 010–225 43 65
E-post: roger.vallin@lansstyrelsen.se
Faxnummer: 090-10 71 00 (Diariet)

Snöskotrar

Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Namn: Stigbjörn Klementsson
Telefon: 010–225 44 38
E-post: stigbjorn.klementsson@lansstyrelsen.se
Faxnummer: 090-10 71 00 (Diariet)

Naturvårdsbränning 2013

Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Namn: Andreas Garpebring
Telefon: 090-10 73 71
E-postadress: andreas.garpebring@lansstyrelsen.se
Faxnr: 090-10 82 03

Kemisk och biologisk provtagning i sjöar och vattendrag inom västra delen av Västerbotten

Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Namn: Johan Ahlström
Telefon: 090 - 10 73 39
E-postadress: johan.ahlström@lansstyrelsen.se
Faxnummer: 090-10 71 00 (Diariet)  

Ramavtal för inköp av trävaror 2013

Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Namn: Tommy Sjölund
Telefon: 090 - 10 72 77, 070-6052955
E-postadress: tommy.sjolund@lansstyrelsen.se
Faxnummer: 090-10 71 00 (Diariet)  

Vattenprovtagning med helikopter i sjöar i Västerbottens län

Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Namn: Johan Ahlström
Telefon: 090 - 10 73 39
E-postadress: johan.ahlström@lansstyrelsen.se
Faxnummer: 090-10 71 00 (Diariet)

Fördjupad utredning avseende konsekvenser av klimatförändringar på kommunal nivå i Västerbottens län

Kontaktperson på Länsstyrelsen: 
Namn: Tina Holmlund 
Telefon: 010-225 545 15 
E-post: tina.holmlund@lansstyrelsen.se

Särskild arkeologisk undersökning och förundersökning av fornlämningar i arbetsområdet för Västra länken, Västerbottens län.

Upphandlingen genomfördes enligt 2 kap. 10-13 § lagen (1988:950) om kulturminnen mm. Upphandlingar enligt denna lag är undantagna från LOU.

Kontaktperson på Länsstyrelsen:  
Namn: Nina Karlsson
Telefon: 010 – 225 45 16
E-postadress: nina.karlsson@lansstyrelsen.se

 

2012

Anbudsförfrågan gällande ramavtal för revisorsuppdrag

Kontaktperson på Länsstyrelsen

Namn: Thomas Jonsson
Telefon: 090-107231
E-postadress: thomas.jonsson@lansstyrelsen.se

Anbudsförfrågan gällande ramavtal för reklambyråtjänster

Kontaktperson på Länsstyrelsen

Namn: Elisabeth Berglund Andersson
Telefon: 090-107310
E-postadress: elisabeth.berglund@lansstyrelsen.se

Arkeologiska undersökningar inför byggandet av Västra länken

Enligt 2 kap. 10-13 § lagen (1988:950) om kulturminnen mm

Kontaktperson på Länsstyrelsen

Namn: Nina Karlsson
Telefon: 09-107251
E-postadress: nina.karlsson@lansstyrelsen.se

Anbudsförfrågan gällande naturvårdsbränning 2012

Kontaktperson på Länsstyrelsen

Namn: Andreas Garpebring
Telefon: 090-107371
E-postadress: andreas.garpebring@lansstyrelsen.se

Anbudsförfrågan gällande urplockning och artbestämning av bottenfauna

Kontaktperson på Länsstyrelsen

Namn: Johan Ahlström
Telefon: 090-107339
E-postadress: johan.ahlstrom@lansstyrelsen.se

Inköp av snöskotrar

Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Namn: Johan Renström
Telefon: 090-10 82 26, 070-335 82 26
E-postadress: johan.renstrom@lansstyrelsen.se
Faxnr: 090-10 82 03

Invitation to submit quotation for the Ex-Ante Evaluation of the Northern Periphery Programme 2014-2020 

Contact person at the commissioning body:
County Administrative Board of Västerbotten
Mattias Assmundson
mattias.assmundson@lansstyrelsen.se
+46 90 10 71 56

Anbudsförfrågan gällande framtagande av ansökningshandlingar inför ansökan om tillstånd att ta bort nitton dammar i Sävaråns och Lögdeälvens avrinningsområde  

Kontaktpersoner på Länsstyrelsen:
Namn: Mats Norberg
Telefon: 090-10 73 31
E-post: mats.norberg@lansstyrelsen.se
eller
Namn: Roger Vallin
Telefon: 090-10 73 28
E-post: roger.vallin@lansstyrelsen.se 

2011

Anbudsförfrågan gällande snöskoterupphandling

Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Namn: Johan Renström
Telefon: 090-10 82 26, 070-335 82 26
E-postadress: johan.renstrom@lansstyrelsen.se
Faxnr: 090-10 82 03

Anbudsförfrågan gällande resebyråtjänster för Länsstyrelsen i Västerbotten

Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Namn: Margit Fredriksson Wennström
Telefon: 090-107337
E-post: margit.fredriksson@lansstyrelsen.se

Fiskyngelinventering med hjälp av sprängning

Kontaktperson på Länsstyrelsen: 

Namn:  Johnny Berglund 
Telefon:  090-10 82 13
E-postadress: johnny.berglund@lansstyrelsen.se
Faxnr: 090-10 82 03

Helikopterupphandling

Kontaktpersoner på Länsstyrelsen:

Namn: Johan Renström
Telefon: 090-108226
E-post: johan.renstrom@lansstyrelsen.se
Kontaktperson 2: Stigbjörn Klementsson
Telefon: 070-528 88 35

Naturvårdsbränning

Kontaktperson på Länsstyrelsen: 

Namn: Andreas Garpebring
Telefon: 090-10 73 71, 070-33 77 363
E-postadress: andreas.garpebring@lansstyrelsen.se

Provtagning och analys av stubbflis m.m.

Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Namn: Karl-Göran Edstedt
Telefon: 090-10 82 31
E-postadress: karl-goran.edstedt@lansstyrelsen.se
Faxnr: 090-12 17 67

Skogsbrandbevakning med flyg

Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Namn: Curt Hörnqvist
Telefon: 090-107173
Mobil: 0730-927173
E-post: curt.hornqvist@lansstyrelsen.se

Anbudsförfrågan gällande batymetrisk LIDAR-scanning vid Holmöarna 

Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Namn: Johnny Berglund
Telefon: 090-10 82 13
Mobil: 070-648 37 93
E-postadress: johnny.berglund@lansstyrelsen.se  

2010

Anbudsförfrågan gällande inköp av snöskotrar

Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Namn: Johan Renström
Telefon: 090-10 82 26, 070-335 82 26
E-post: johan.renstrom@lansstyrelsen.se

Anbudsförfrågan gällande utökad pelagial provtagning i Västerbottens och Norrbottens läns kustvatten 2010-2011

Kontaktperson: Anneli Sedin 
Länsstyrelsen i Västerbotten, 901 86 Umeå  
Telefon: 090-107255  
E-post: anneli.sedin@lansstyrelsen.se

Anbudsförfrågan gällande följeforskare inom projektet Trästad 2012

Kontaktperson på Länsstyrelsen Västerbotten:

Namn: Anders Jonsson
Telefon: 090-10 72 67
E-postadress: anders.h.jonsson@lansstyrelsen.se
Faxnr: 090-10 72 00

Anbudsförfrågan gällande naturvårdsbränning

Kontaktperson: Tomas Staafjord
Telefon: 090-10 73 56
Mobil: 070-605 29 70
E-post: tomas.staafjord@lansstyrelsen.se

Anbudsförfrågan gällande uppdraget som entreprenör för upparbetning och transport av biobränsle inom projektet Bioenergigårdar i ett nytt landskap

Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Namn: Jörgen Olsson
Telefon: 090 – 10 71 83
E-postadress: jorgen.olsson@lansstyrelsen.se
Faxnr: 090 – 10 71 00

Anbudsförfrågan gällande uppdraget som entreprenör för stubbskörd inom projektet Bioenergigårdar i ett nytt landskap

Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Namn: Jörgen Olsson
Telefon: 090 – 10 71 83
E-postadress: jorgen.olsson@lansstyrelsen.se
Faxnr: 090 – 10 71 00

Anbudsförfrågan gällande Lokal funktionsanalys av Västerbottens- och Norrbottens inland kopplat till flygtrafikförsörjning

Kontaktperson:

Namn: Mikael Bergström
Telefon:  090 108264
E-postadress: mikael.bergstrom@lansstyrelsen.se
Faxnr:   070 878 82 64
Vårt referensnummer: 341-13509-2009

Processledare Trästad 2012

Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Namn: Anders Jonsson
Telefon: 090- 10 72 67
E-postadress: anders.h.jonsson@lansstyrelsen.se
Faxnr: 090- 10 72 00

2009

Anbudsförfrågan gällande lokalvård och skötsel av cafeterian för Länsstyrelsen i Västerbottens län

Kontaktperson/er på Länsstyrelsen:

Namn: Margit Fredriksson Wennström
Telefon: 090-10 73 37, 070-689 73 37
E-post: margit.fredriksson@lansstyrelsen.se
Faxnr: 090-10 71 00 Roland Svedberg
E-post: roland.svedberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 090-10 72 37, 070-556 85 95

Snöskoterupphandling för Länsstyrelsen i Västerbottens län

Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Peter Jonsson
Telefon: 090 – 10 82 71
peter.jonsson@lansstyrelsen.se

Dykinventering av undervattensvegetation i Österfjärden och Kågefjärden i Västerbottens län och Repskärsfjärden i Norrbottens län

Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Namn: Anneli Sedin
Telefon: 090-107255
E-postadress: anneli.sedin@lansstyrelsen.se

Skyltar till naturreservat - formgivning och framställning, Västerbottens län

Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Namn: Anna Wenngren
Telefon: 090-10 82 14
E-postadress: anna.wenngren@lansstyrelsen.se
Faxnr: 090-10 82 03

Naturvårdsbränning

Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Namn: Peter Jonsson
Telefon: 090-10 82 71, 070-588 82 71
E-postadress: peter.jonsson@lansstyrelsen.se

Följeforskare inom projektet Bioenergigårdar i ett nytt landskap

Kontaktperson: Anders Jonsson
Telefon: 090-10 72 67
Faxnummer: 090-10 71 00
E-postadress: anders.jonsson@lansstyrelsen.se

Entreprenör för energigallring inom projektet Bioenergigårdar i ett nytt landskap

Kontaktperson: Anders Jonsson
Telefon: 090-10 72 67
Faxnummer: 090-10 71 00
E-postadress: Anders.H.Jonsson@lansstyrelsen.se

Anbudsförfrågan gällande urplockning och artbestämning av bottenfauna från vattendrag

Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Namn: Johan Ahlström
Telefon: 090 - 10 73 39
E-postadress: johan.ahlström@lansstyrelsen.se

2008

Följeforskare inom projektet Bioenergigårdar i ett nytt landskap

Kontaktperson: Anders Jonsson
Telefon: 090-10 72 67
Faxnummer: 090-10 71 00
E-postadress: anders.jonsson@lansstyrelsen.se 

Inköp av snöskotrar

Kontaktperson:

Namn: Johan Renström
Telefon: 090-10 82 26, 070-335 82 26
E-postadress: johan.renstrom@ac.lst.se
Faxnr: 090-10 82 03

Utförandeinsatser inom projektet bioenergigårdar i ett nytt landskap

Kontaktperson: Anders Jonsson
Telefon: 090- 10 72 67
E-postadress: anders.jonsson@ac.lst.se
Faxnr: 090-10 72 00

Ramavtal för reklambyråtjänster

Anbudstiden gick ut 31 januari. Länsstyrelsen har tecknat avtal med t/r reklambyrå i Skellefteå, Favör i Luleå och Nollnionoll i Umeå. Kontaktperson Elisabeth Berglund-A:son
Telefon: 090-10 73 10, 070-666 73 10
E-post: elisabeth.berglund@ac.lst.se

Naturvårdsbränning

Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Namn: Tomas Staafjord
Telefon: 090-10 73 56, 070-605 29 70
E-postadress: tomas.staafjord@ac.lst.se

Skogsbrandbevakning med flyg i Västerbottens län 2008

Kontaktperson: Curt Hörnqvist
Telefon: 090-107173
E-post: curt.hornqvist@ac.lst.se
Faxnr: 090-131577 2007

Helikoptertjänster

Kontaktperson på Länsstyrelsen: 

Namn: Stig-Björn Klementsson
Telefon: 070-5288835
E-postadress: stig-bjorn.klementsson@ac.lst.se
Faxnr: 0940-83064
Upphandlingen blev pga överklagning klar våren 2008.

Snöskoterupphandling

Kontaktperson på Länsstyrelsen: 

Namn: Ulf Eskilsson
Telefon: 090-10 72 90, 070-605 29 77
E-postadress: ulf.eskilsson@ac.lst.se

Tryckeritjänst av tidningen Norrbruk

Kontaktperson: Ingvar Persson
e-post: ingvar.presson@ac.lst.se

Resebyråupphandling

Kontaktperson: Margit Fredriksson Wennström
E-post: margit.fredriksson@ac.lst.se
Uppdraget har gått till Företagsresor i Umeå AB

Hyrbilar för fältsäsongen 2007

Kontaktperson: Stefan Andersson
E-post: stefan.andersson@ac.lst.se

Restaurering av Paubäcken

Kontaktperson: Mattias Sundqvist
Telefon: 090-108235
E-postadress: mattias.sundqvist@ac.lst.se

2006

Träbyggnadsdokumentation. Dokumentationsinsatser för Nationella Träbyggnadsstrategins fortbildningsprojekt.

Uppdraget har gått till Tyréns AB

Kontaktperson: Anders Jonsson
Telefon: 090-10 72 67
E-postadress: anders.jonsson@ac.lst.se
Faxnr:  090-10 72 00
Kontaktperson: Magdalena Bagdi
Telefon: 090-10 82 78
E-postadress: magdalena.bagdi@ac.lst.se
Faxnummer: 090- 10 72 00

Demonstrationsodlingar inom KULM 2006 i Västerbottens län

Kontaktperson: Ingvar Persson
Telefon: 090-10 82 60
e-postadress: ingvar.persson@ac.lst.se
Kontaktperson: Per-Göran Persson
Telefon: 090-10 82 55
e-postadress: per-goran.persson@ac.lst.se

Artbestämning av bottenfauna

Uppdraget har gått till Hushållningssällskapet i Norrbotten

Kontaktperson: Stefan Andersson
Telefon: 090-10 73 78
E-post: stefan.andersson@ac.lst.se