Rådgivning inom Greppa Näringen och ekologiskt produktion

Länsstyrelsen i Västerbotten och Norrbotten inbjuder till att lämna anbud till upphandling inom Greppa Näringen och ekologisk produktion till lantbrukare inom Västerbotten och Norrbottens län.

Sista anbudsdag den 2 december 2015.

Rådgivning inom Greppa Näringen och ekologiskt produktion till lantbrukare inom Västerbotten och Norrbottens län enligt modullista i förfrågningsunderlaget. Även gruppaktiviteter/kursverksamhet kan bli aktuellt. Ramavtal med avrop genom förnyad konkurrensutsättning under avtalstiden.  

Greppa Näringen erbjuder lantbrukare kostnadsfri rådgivning som syftar till att minska gårdens negativa miljöpåverkan samtidigt som lönsamheten förbättras. Rådgivningen för ekologisk produktion syftar till att jordbrukarna ska lägga om till ekologisk produktion eller utveckla befintlig produktion. Ekologisk produktion ska bidra till att miljömålen ”Ingen övergödning”, Giftfri miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan” nås. Rådgivningen ska vara gratis för mottagaren.