Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

Se våra upphandlingar via e-Avrop

e-Avrop används för upphandlingar som genomförs både enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lag om valfrihetssystem (LOV).

Klicka här för att se aktuella upphandlingar

För att kunna ta del av förfrågningsunderlag samt för att lämna anbud krävs ett användarkonto hos e-Avrop. Om ni inte redan har ett användarkonto kan ni skapa en länk kostnadsfritt här.

Skapa konto hos e-Avrop

Kontot gäller inte bara för Länsstyrelsens upphandlingar utan samtliga upphandlingar som publiceras via e-Avrop. Detta innebär att om ni redan registrerat ett användarkonto kan ni använda det.