Remisser och yttranden

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter, yttranden, på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Våra yttranden

Nedan hittar du de remissvar, yttranden, vi lämnat till departement och centrala myndigheter.

Länsstyrelsens yttranden

 

Länsstyrelsen skickar också ut remisser för att få in synpunkter.

Länsstyrelsens remisser