Länsstyrelsens organisation

Länsstyrelsen i Västerbottens län är en statlig myndighet med ca 240 anställda.

Verksamheten leds av landshövding Magdalena Andersson med länsrådet Lars Lustig som ställföreträdande landshövding.

Länsstyrelsen är uppdelad i nio enheter som var för sig och tillsammans sköter olika delar av verksamheten. 

 

Enhetschefer

I uppställningen nedan finns cheferna inom de olika verksamheterna.
Verksamhetsstöd

Chef
Maria Hanell

Bitr. enhetschefer
Stefan Lööf
Margareta Biström
Maria Törnblom

Kommunikation Kommunikationschef
Jörgen Boman

Stab

Länsråd
Lars Lustig

Enheter  
Landsbygd

Enhetschef
Kajsa Berggren

Regional tillväxt

Enhetschef
Kennet Johansson

Naturvård

Enhetschef
Björn Jonsson

Bitr. enhetschefer
Peter Jonsson
Anna Wenngren
Ulf Bergelin

Miljöanalys

Enhetschef
Eva Mikaelsson

Bitr. enhetschef
Gunilla Forsgren Johansson

Miljö

Enhetschef
Magnus Langendoen

Bitr. enhetschefer
Joacim Jacobsson
Ylva Ågren
Robert Erixon

Samhällsutveckling

Enhetschef
Stina Sjöblom

Bitr. enhetschefer
Ulf Lindberg
Anna Danielsson
Eva-Lena Fjällström

 Interna länkar