Länsstyrelsens organisation

Länsstyrelsen i Västerbottens län är en statlig myndighet med ca 240 anställda.

Verksamheten leds av landshövding Magdalena Andersson med länsrådet Lars Lustig som ställföreträdande landshövding.

Länsstyrelsen är uppdelad i nio enheter som var för sig och tillsammans sköter olika delar av verksamheten. 

 

Enhetschefer

I uppställningen nedan finns cheferna inom de olika verksamheterna.
Verksamhetsstöd

Chef
Maria Hanell

Kommunikation Kommunikationschef
Jörgen Boman

Stab

Länsråd
Lars Lustig

Enheter  
Landsbygd Enhetschef
Kajsa Berggren
Regional tillväxt

Enhetschef
Kennet Johansson

Naturvård Enhetschef
Naturvårdsdirektör
Björn Jonsson
Bitr. enhetschef
Peter Jonsson
Bitr. enhetschef
Anna Wenngren
Bitr. enhetschef
Ulf Bergelin
Miljöanalys Enhetschef
Eva Mikaelsson
Bitr. enhetschef
Gunilla Forsgren Johansson
Miljö Enhetschef
Magnus Langendoen
Samhällsutveckling

Enhetschef
Anna-Lena Bergman

 Interna länkar