Några viktiga hållpunkter i Västerbottens historia

Vad hände  År 
De äldsta boplatserna är befolkade 6 000 f Kr

Världens äldsta skida används. Den hittades i Kalvträsk 1924

3 200 f Kr

Hällristningar görs vid Norrfors i Umeälven

2 000 f kr

Bygde (nuvarande Bygdeå) är Sveriges nordligaste socken

1314
Nordmaling, Umeå, Bygdeå, Lövånger och Skellefteå socknar bildas 1400-talet
Det finns fem sockenkyrkor i länet ca år 1500
Det finns 220 byar i nuvarande landskapet Västerbotten 1550
Västerbotten blir eget landskap 1560
De första grovbladiga vattensågarna används 1570-talet
Umeå stad grundas vid sockenkyrkan 1588
Umeå grundläggs på sin nuvarande plats 1622
Lappmarkens första kyrka invigs i Lycksele 1607
Kustlandsvägen blir körbar genom länet 1600-talet
De första kyrkstäderna anläggs 1600-talet
Skytteanska skolan i Lycksele byggs 1632
Gruva och masugn öppnas i Bygdsiljum 1637
Västerbottens län bildas 1638
Lappmarksplakaten fastställs 1673, 1694
Ryska härjningar i länet, Umeå bränns ner 1720
Ströms glasbruk öppnar 1748
De första järnbruken etableras 1758-1804
En drygt 100-årig skeppsbyggnadsepok inleds 1767
Länets första lasarett öppnar i Umeå 1785
Kriget mot Ryssland. Sverige och Finland blir två stater  1808-1809
Västerbottens län får sin nuvarande gräns 1810
Västerbottens läns hushållningssällskap bildas 1814
Ytterstfors glasbruk öppnar 1837
Skellefteå blir stad 1845
Länet får sin första ångsåg i Sandvik 1858

Umeå brinner ned

1888
Stambanan genom övre Norrland når Vännäs 1891
Umeås och länets första elverk står klart 1892
Mo ångsåg på Norrbyskär, en av norra Europas största ångsågar startar verksamhet 1895
De första vattenkraftstationerna byggs 1899-1908
De första massafabrikerna kommer igång 1903-1913
Guldgruvan i Boliden inleder gruvepoken i norra Västerbotten 1926
Inlandsbanan klar genom Västerbotten 1933
Lycksele blir stad 1946
Umeå universitet startar 1956
Umeå och Skellefteå får flygplatser   1961-62