Insynsrådets sammanträden år 2017

 Dag  Tid  Plats
 Fredag 3 mars  kl 10.00  Länsstyrelsen Kronan
 Onsdag 24 maj  kl 10.00  Länsstyrelsen Kronan
 Fredag 29 september  kl 10.00  Länsstyrelsen Kronan
 Fredag 8 december  kl 10.00  Länsstyrelsen Kronan