Ledamöter i insynsrådet

Regeringen har utsett  ledamöterna i Länsstyrelsens insynsråd för 2016-2019.

I insynsrådet sitter åtta ledamöter. Rådet har fyra möten/år - två möten på våren och två på hösten.

Ordförande

Landshövding Magdalena Andersson   

Ledamöter

Lorents Burman
Kommunalråd (s), Skellefteå
lorents.burman@skelleftea.se

Lilly Bäcklund
Kommunalråd (s), Lycksele
lilly.backlund@lycksele.se  

Hans Eliasson
Företagare och VD, Cranab, Vindeln
hans.eliasson@cranab.se

Lotta Folkesson
Ordförande LRF, Umeå
lotta.folkesson@lrf.se

Maria Hedblom
VD, Skogstekniska klustret, Vindeln samt
Vt och VD Sparbanksstiftelsen Norrland & Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkaptialstiftelse
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se

Peter Högberg
Rektor, SLU, Uppsala
peter.hogberg@slu.se

Hans Lindberg
Kommunalråd (s), Umeå
hans.lindberg@umea.se

Tomas Mörtsell
Kommunalråd (c), Storuman
tomas.mortsell@storuman.se