Länsstyrelsens insynsråd

Insynsrådet

På bilden från vänster:

Hans Lindberg, kommunalråd Umeå 
Tomas Mörtsell, kommunalråd Storuman
Magdalena Andersson, landshövding
Lotta Folkesson, ordf LRF Riksförbundsstyrelse
Peter Högberg, rektor SLU
Lorents Burman, kommunalråd Skellefteå 
Maria Hedblom, VD Skogstekniska klustret samt Vt och VD
Sparbanksstiftelsen Norrland & Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkaptialstiftelse
Lilly Bäcklund, kommunalråd Lycksele
Lars Lustig, länsråd
 
Saknas på bilden: Hans Eliasson, styrelseordförande Cranab AB

 

Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Det innebär att landshövdingen är direkt ansvarig inför regeringen och insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Insynsrådet fungerar som ett stöd för landshövdingen och verksamheten.

Ordförande är Västerbottens landshövding Magdalena Andersson. Rådet har utsetts av regeringen efter förslag från landshövdingen.

 

 

 Landshövdingen