Residensparken

Residenset omges idag av en uppvuxen engelsk parkanläggning med stora gräsytor och många stora, gamla träd. Vart efter de gamla träden måste tas ned ersätts de med nya.

Under landshövding Gustaf Rosén på 1930-talet hade parken sin storhetstid med många blomrabatter och fruktträd.
Idag finns en del av träden kvar bland annat två stora ekar. Fruktträden, vinrankorna på fasaden och trädgårdsodlingarna är borta.